Gjengen bak “Lille Johannes” 
                                         vil ha deg med på
                                  “En reise i tid og dobbeltrom”
 
Husker du sangen Lille Johannes, komponert av Rune Jensen? Den lå fjorten uker på Norsktoppen, og ble hyppig spilt på radio for noen år tilbake. Nå er Jensen tilbake som administrerende direktør i Jensengruppen.
Jensengruppen spiller visefunk for voksne. Sangene handler om de tingene som står med liten skrift på livets bruksanvisning, og som du gjerne oppdager når du har bodd sammen med noen en stund.
 –Nå vil vi inn på dobbeltrommet til folk. Det er der de viktige avgjørelsene blir tatt, mener Jensen, som står for det meste av musikken. Han synger, spiller piano og har med seg Espen Hauge fra Stokke på bass og Jon Rosslund fra Høyjord på trommer.
Trommis Jon har også laget melodien til Erik Byes “Vår beste dag”, så komponistkompetansen er det ingenting å si på i Jensengruppen-konsernet.
– Vi gleder oss til å spille de nye låtene live, sier direktøren.
Denne gangen vil Jensengruppen for alvor ta tak i sitt sosiale ansvar.
– Vi innfører herved Intensjonsavtalen om et inkluderende musikkliv. I praksis betyr det at vi tar med oss et ekstra instrument. Når det gjelder som mest, vil vi invitere, eller eventuelt beordre, et medlem av publikum til å bidra. Såpass må det være lov å forvente i våre dager, slår Jensen fast.
 
 

 

                                                Gjengen bak "Lille Johannes"
                                                   vil ha deg med på 
                                                "Ei reise i tid og dobbeltrom"

Hugsar du sangen Lille Johannes, komponert av Rune Jensen?

Den låg fjorten veker på Norsktoppen, og vart ofte spela på radio for nokre år tilbake. 
No er Jensen tilbake som administrerende direktør i Jensengruppen.
Jensengruppen spelar visefunk for vaksne. Songane handlar om dei tinga som står med lita skrift på livets bruksanvisning,
og som du gjerne oppdagar når du har bodd saman med nokon ei stund.
-No vil vi inn på dobbeltrommet til folk. Det er der dei viktigaste bestemmelsane blir tekne, meinar Jensen, som står for det meste av musikken. 
Han syng, spelar piano og har med seg Espen Hauge frå Stokke på bass og Jon Rosslund fra Høyjord på trommer.
Trommis Jon har også laga melodien til Erik By sin "Vår beste dag", så komponistkompetansen er det ingen ting å seia på i Jensengruppen-konsernet.
-Vi gler oss til å spela dei nye låtene live, seier direktøren.
Denne gongen vil Jensengruppen for alvor ta tak i sitt sosiale ansvar.
-Vi innfører herved Intensjonsavtalen om eit inkluderande musikkliv. I praksis betyr det at vi tek med oss eit ekstra instrument. 
Når det gjeld som mest, vil vi invitere, eller eventuelt beordre, eit medlem av publikum til å bidra.
Såpass må det vera lov å forvente i våre dagar, slår Jensen fast.